Kallelse, Närings- och kulturnämnden 6.5.2021 kl. 18:30

Publicerad 3.5.2021 18:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.9.2021 18:00

Sammanträdestid

torsdagen den 06.05.2021 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

                                                         F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

NKN § 8                                Kallelse och beslutsförhet

NKN § 9                                Val av protokolljusterare, tid och plats

NKN § 10                             Godkännande och komplettering av föredragningslistan

NKN § 11                             Fyllnadsval, närings- och kulturnämnden

NKN § 12                             Eckeröappen

NKN § 13                             Historiska platser i Eckerö

NKN § 14                             Åland 100

NKN § 15                             Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, närings- och kulturnämnden

NKN § 16                             Uppdatering av förvaltningsstadga

Eckerö den 3.5.2021

Johan Hilander

ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 11.5.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.

Publicerad 3.5.2021
Uppdaterad 3.5.2021