Eckerö kommun

Eckerö ligger högt på listan över platsen med mest soltimmar i Norden.

Med sina drygt 900 invånare är Eckerö både en ö och en kommun i landskapet Åland. Eckerö är Ålands och Finlands västligaste kommun. Avståndet till Mariehamn, Ålands enda stad, är ca. 35 km.

Publicerad 17.9.2020 11:00

KUNGÖRELSE

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

            79 § Carl-Gunnar Bergman, förlängning bygglov

            80 § Seija Sinikka Andersson, bygglov eldstad

Publicerad 17.9.2020 09:19

Kommunstyrelsen i Eckerö har den 25.08.2020 § 227 beslutat ställa ut förslag till

Ändring samt upphävande av detaljplan för Eckerö Camping & Stugor

Publicerad 9.9.2020 08:00

KUNGÖRELSE

Byggnadstekniska nämndens anslag över tillstånd den 7 september 2020:

Publicerad 8.9.2020 11:00

KUNGÖRELSE

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

            73 § Skrotning av fordon

            74 § Skrotning av fordon

Publicerad 4.9.2020 14:05

Sammanträdestid: Måndagen den 07.09.2020 kl. 18:30
Sammanträdesplats: Kommungården i Överby

Publicerad 3.9.2020 10:00 | Uppdaterad 3.9.2020 14:04

Sammanträdestid

Tisdagen den 08.09.2020 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Publicerad 28.8.2020 13:15

KUNGÖRELSE

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

            67 § Hjördis Engbom, miljötillstånd

            69 § Allan Sjöblom, kommunal vattenanslutning

Publicerad 21.8.2020 18:50

Sammanträdestid

tisdagen 25.08.2020 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Publicerad 17.6.2020 12:00

Sammanträdestid

torsdagen den 25.06.2020 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Ekergården

Publicerad 17.6.2020 11:00

Sammanträdestid

tisdagen 23.06.2020 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 2.5.2018