Eckerö kommun

Eckerö ligger högt på listan över platsen med mest soltimmar i Norden.

Med sina drygt 900 invånare är Eckerö både en ö och en kommun i landskapet Åland. Eckerö är Ålands och Finlands västligaste kommun. Avståndet till Mariehamn, Ålands enda stad, är ca. 35 km.

Publicerad 20.2.2020 18:00

Sammanträdestid

torsdagen den 27.02.2020 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Publicerad 20.2.2020 13:00 | Uppdaterad 20.2.2020 13:01

KUNGÖRELSE

 

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

            23 § Catrin Anderalm, bygglov bostadshus

Publicerad 14.2.2020 15:00

Sammanträdestid: Måndagen den 24.02.2020 kl. 18:30

Sammanträdesplats: Kommungården i Överby

Publicerad 14.2.2020 13:30

KUNGÖRELSE

 

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

            22 § Christina Henriksson, åtgärd beviljat miljötillstånd

 

Publicerad 13.2.2020 20:30

Sammanträdestid

måndagen 17.02.2020 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

 

 

Publicerad 13.2.2020 14:00

KUNGÖRELSE

 

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

17 § Johan Hellström, bygglov ändrad användning

18 § Ann-Britt Björkman, bygglov tillbyggnad

Publicerad 11.2.2020 13:36

Björnhufvud bys fiskelag och samfällda kallas till ordinarie delägarstämma måndagen den 16 mars 2020 kl. 18.30 vid Eckeröhallen.

- Stadgeenliga ärenden

- Övriga frågor

Publicerad 7.2.2020 21:50

Sammanträdestid

tisdagen 11.02.2020 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Publicerad 4.2.2020 11:33

Kommunfullmäktige i Eckerö kommun har följande sammansättning 2020-2021:

Publicerad 4.2.2020 11:30 | Uppdaterad 7.2.2020 09:17

Kommunstyrelsen i Eckerö kommun 2020-2021 har följande sammansättning:

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 2.5.2018