Eckerö kommun

Eckerö ligger högt på listan över platsen med mest soltimmar i Norden.

Med sina drygt 900 invånare är Eckerö både en ö och en kommun i landskapet Åland. Eckerö är Ålands och Finlands västligaste kommun. Avståndet till Mariehamn, Ålands enda stad, är ca. 35 km.

Publicerad 5.12.2019 15:35

Sammanträdestid

torsdagen den 12.12.2019 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Publicerad 4.12.2019 16:00

Kallelse

Sammanträdestid: Måndagen den 09.12.2019 kl. 18:30

Sammanträdesplats: Kommungården i Överby

 

Publicerad 3.12.2019 14:15

KUNGÖRELSE

 

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

63 § Ted Andersson, ändring i eldstad samt rökkanal

Publicerad 28.11.2019 21:12

Sammanträdestid

tisdagen 03.12.2019 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Publicerad 26.11.2019 08:13

Sammanträdestid

Måndagen den 02.12.2019 kl. 19:00

Sammanträdesplats

Kommunkansli

Publicerad 22.11.2019 10:56

Protokoll från Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsfullmäktige 7.11.2019 finns till påseende på kommunkansliet under öppettiderna.

Publicerad 21.11.2019 17:21

Sammanträdestid

tisdagen 26.11.2019 kl. 18:00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Publicerad 21.11.2019 15:45

Sammanträdestid

torsdagen den 28.11.2019 kl. 19:00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Publicerad 14.11.2019 21:23

Sammanträdestid

tisdagen 19.11.2019 kl. 18:00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Publicerad 13.11.2019 19:00

KUNGÖRELSE

Byggnadstekniska nämndens anslag över tillstånd den 13 november 2019:

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 2.5.2018