Eckerö kommun

Eckerö ligger högt på listan över platsen med mest soltimmar i Norden.

Med sina drygt 900 invånare är Eckerö både en ö och en kommun i landskapet Åland. Eckerö är Ålands och Finlands västligaste kommun. Avståndet till Mariehamn, Ålands enda stad, är ca. 35 km.

Publicerad 3.7.2020 15:00

KUNGÖRELSE

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

59 § Gunilla Bäcklin Henriksson, ledningsarbete i vägområde

60 § IP Connect Ab, ledningsarbete i vägområde

Publicerad 1.7.2020 10:30

KUNGÖRELSE

Byggnadstekniska nämndens anslag över tillstånd den 29 juni 2020:

Publicerad 30.6.2020 12:00

KUNGÖRELSE

 

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

            55 § Christina Hurme, bygglov tillbyggnad bostadshus

Publicerad 25.6.2020 14:30

Sammanträdestid: Måndagen den 29.06.2020 kl. 18:30

Sammanträdesplats: Kommungården i Överby

Publicerad 24.6.2020 14:10

Underrättande av grannar avseende inkommen ansökan om bygglov, se bilaga. 

Publicerad 24.6.2020 12:04

Sammanträdestid

Måndagen den 29.06.2020 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Publicerad 22.6.2020 11:00

Underrättande av grannar avseende inkommen ansökan om bygglov, se bilaga. 

Publicerad 17.6.2020 12:00

Sammanträdestid

torsdagen den 25.06.2020 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Ekergården

Publicerad 17.6.2020 11:00

Sammanträdestid

tisdagen 23.06.2020 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 2.5.2018