Eckerö kommun

Eckerö ligger högt på listan över platsen med mest soltimmar i Norden.

Med sina drygt 900 invånare är Eckerö både en ö och en kommun i landskapet Åland. Eckerö är Ålands och Finlands västligaste kommun. Avståndet till Mariehamn, Ålands enda stad, är ca. 35 km.

Publicerad 17.1.2020 17:28

Sammanträdestid

tisdagen 21.01.2020 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

Publicerad 13.1.2020 14:00

KUNGÖRELSE

 

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

 

5 § Richard Karsten, ändrad användning från fritidshus till bostadshus

 

Publicerad 10.1.2020 09:00

KUNGÖRELSE

 

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

1 § Richard Karsten, förlängning av miljötillstånd för enskilt avlopp

Publicerad 30.12.2019 16:04

Sammanträdestid

Tisdagen den 07.01.2020 kl. 19:00

Sammanträdesplats

Kommunkansli

Publicerad 30.12.2019 09:30

KUNGÖRELSE

 

Beviljade tjänstemannabeslut enligt följande:

 

69 § Linda Mannström och Emil Öström, bygglov bostadshus

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 2.5.2018