Protokollet från Ålands kommunförbunds vårstämma 27.5.2019

Publicerad 3.6.2019 15:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2021 23:59

Kungörelse i enlighet med 82 § Kommunallag för Landskapet Åland (1997:73) som bilaga,

 

 

Enligt uppdrag,

 

 

Magnus Sandberg
Förbundsdirektör
Ålands kommunförbund

Publicerad 3.6.2019
Uppdaterad 3.6.2019