Protokollet från Ålands kommunförbunds höststämma 23.11.2018

Publicerad 28.11.2018 12:25 | Uppdaterad 28.11.2018 15:09

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2021 00:21

Meddelande från Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund höll ordinarie höststämma fredagen den 23 november. Där behandlades paragraferna 6 - 8 och fastställdes budget för år 2019 och ekonomi-plan för åren 2020 och 2021.

Protokollet justerades onsdagen den 28 november och finns publicerat i anslutning till denna kungörelse, och finns även tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Godbyvägen 448 i Jomala i anslutning till Jomala kommunkansli

Kommunförbundet anslog det aktuella protokollet på förbundets elektroniska anslagstavla den 28 november 2018.  Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i det aktuella protokollet samma dag.

Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor , samt att hålla protokollet till allmänt påseende.
 

Jomala 28.11.2018

 

Magnus Sandberg

Förbundsdirektör

Publicerad 28.11.2018
Uppdaterad 28.11.2018