Protokollet från Ålands kommuförbunds höststämma

Publicerad 28.11.2019 08:33 | Uppdaterad 28.11.2019 08:36

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2022 23:25

Meddelande från Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund höll ordinarie höststämma måndagen den 25 november. Där behandlades paragraferna 6 - 8 och fastställdes budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021 och 2022.

Protokollet justerades onsdagen den 27 november och finns publicerat i anslutning till denna kungörelse, och finns även tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Godbyvägen 448 i Jomala i anslutning till Jomala kommunkansli

Kommunförbundet anslog det aktuella protokollet på förbundets elektroniska anslagstavla den 28 november 2019.  Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i det aktuella protokollet samma dag.

Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor , samt att hålla protokollet till allmänt påseende.

Jomala 28.11.2019

 

Magnus Sandberg
Förbundsdirektör

Publicerad 28.11.2019
Uppdaterad 28.11.2019