Ålands kommunförbunds höststämma 25.11.2019 kl 14 i Föglö

Publicerad 15.11.2019 09:45

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2022 23:25

Ålands kommunförbunds förbundsstämma hösten 2019

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund sammankallas härmed till sammanträde enligt följande:

Tid:    Måndagen den 25.11.2019 kl 14

Plats:    Föglö kommunkansli

Ärenden:    Enligt bifogad föredragningslista

Ledamot som är förhindrad att närvara vid mötet ska utan dröjsmål
meddela detta till sin ersättare samt till kommunförbundets kansli, magnus.sandberg@kommun.ax  eller tfn 22 582.

Med vänlig hälsning

Niklas Eriksson
Förbundsfullmäktiges ordförande
 

Publicerad 15.11.2019
Uppdaterad 15.11.2019