Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund är en politiskt ledd intresseorganisation med alla femton landskommuner som medlemmar. Vi är också arbetsgivarorganisation för kommuner och kommunalförbund på hela Åland.

Kommunförbundet står upp för gemensamma kommunala intressen genom att bilda opinion och driva kommunala frågor på landskapsnivå.

Vi arbetar för att påverka den åländska lagstiftningen och andra regler som berör kommunerna. Våra ståndpunkter utgår från tre centrala områden:

  • Kommunalt självbestämmande, våra medlemmar har kompetens att avgöra hur kommunen ska utvecklas.
  • Kommunernas ekonomiska utrymme ska vara stabilt och långsiktigt. Det betyder att nya uppgifter från landskapet ska kunna finansieras på annat sätt än genom höjda skatter.
  • Arbetsgivarfrågor, kommunerna ska kunna vara attraktiva arbetsgivare till rimliga kostnader.

Ålands kommunförbund talar för gemensamma intressen och driver kommunala frågor på landskapsnivå. I kommunförbundets uppdrag ingår att arbeta för utveckling och ett närmare samarbete mellan våra medlemmar.

Vi tar fram statistik och utredningar inom aktuella områden och ger därmed våra medlemmar underlag av hög kvalitet inför olika beslut.

Ålands kommunförbund utgör juridiskt sett ett kommunalförbund, vilket regleras i kommunallagens 12 kap. Kommunallagens 13 kap reglerar skilt just Ålands kommunförbund. Som för alla andra kommunalförbund bygger det på ett grundavtal mellan medlemskommunerna.

Publicerad 20.9.2019 14:40 | Uppdaterad 20.9.2019 14:41

Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankommer preliminärt torsdag 26.9.2019 kl 13. 

Ärendelista som bilaga, 

 

Enligt uppdrag

 

Magnus Sandberg

Publicerad 20.6.2019 14:10

Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankommer onsdag 26 juni kl 13 vid Jomala kommunkansli, lilla mötesrummet. 

Ärendelista som bilaga, 

 

Enligt uppdrag

Publicerad 3.6.2019 15:00

Kungörelse i enlighet med 82 § Kommunallag för Landskapet Åland (1997:73) som bilaga,

 

 

Enligt uppdrag,

 

 

Publicerad 15.5.2019 10:30

Bifogas kallelse, föredragningslista samt bilagor till Ålands kommunförbunds vårstämma som hålla måndagen den 27 maj kl 13 vid Jomala kommunkansli

 

 

Enligt uppdrag, 

Publicerad 17.4.2019 15:30

Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbud sammankommer torsdagen den 25.4.2019 kl 11.30 vid Jomala kommunkansli, lilla mötesrummet.

Kallelse som bilaga

 

Enligt uppdrag,

Publicerad 27.3.2019 13:00

Förbundsstyrelsens protkoll från mötet 26.3.2019 har publicerats på www.kommunforbundet.ax

 

Jomala 27.3.2019

 

Publicerad 19.3.2019 13:45

Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund sammankommer tisdag 26.2.2019 kl 13 vid Jomala kommunkansli för att behandla på föredragningslistan upptagna och eventuella övriga ärenden

 

Publicerad 7.3.2019 15:55

Förbundsstyrelsens protokoll har kungjorts på www.kommunforbundet.ax 18.2.2018

Länk till protokollet

 

Publicerad 28.11.2018 12:25 | Uppdaterad 28.11.2018 15:09

Meddelande från Ålands kommunförbund

Publicerad 12.10.2018 14:30

Protokollet från förbundsstyrelsens möte 12.10.2018 har publicerat under www.kommunforbundet.ax, och finns framlagt till påseende på förbundskansliet, Go

Sidor

Publicerad 5.4.2018
Uppdaterad 17.4.2018