Skol- och bildningsnämndens möteskallelse 9.10.2018

Publicerad 2.10.2018 08:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 9.11.2018 23:59

Kallelse till Skol- och bildningsnämndens möte tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 19.00 i Vårdö skola.

Publicerad 2.10.2018
Uppdaterad 2.10.2018