Kungörelse: protokoll från Räddningsområde Ålands landskommuners 11 juli 2019

Publicerad 12.7.2019 15:03

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 26.7.2019 23:59

K U N G Ö R E L S

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Räddningsområde Ålands landskommuners sammanträde den 11 juli 2019, hålls till påseende för allmänheten i kommunkansliet i Saltvik.

Kansliets öppethållningstid är kl. 8.15–16.00.

Saltvik den 12 juli 2019

i tjänsten

Sonja Lindeman

Kanslist/receptionist

 

Publicerad 12.7.2019
Uppdaterad 12.7.2019