Kungörelse, förslag till detaljplan Prästgården/Kvarnbo

Publicerad 28.9.2018 06:00 | Uppdaterad 28.9.2018 08:24

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 29.10.2018 23:59

Kungörelse
Ett förslag till utökat detaljplaneområde för Prästgården/Kvarnbo i Saltviks kommun finns framlagt till allmänt påseende i kommunkansliet i Nääs samt på denna anslagstavla under perioden 28.9 – 29.10.2016.
Var och en som berörs av detaljplaneförslaget har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på detta.

Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget riktas till:

Kommunstyrelsen i Saltvik
Lillängs 14, Nääs
22320 ÖDKARBY

Synpunkterna skall vara kommunkansliet tillhanda senast måndagen den 29.10.2018  kl. 15.00.

Saltvik den 28.9.2018

Kommunstyrelsen i Saltvik

Publicerad 28.9.2018
Uppdaterad 28.9.2018