Kungörelse, detaljplaneändring Södernäs/Haraldsby laga kraft

Publicerad 15.5.2019 16:08

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 16.6.2019 23:59

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det av kommunfullmäktige i Saltvik den 4 mars 2019 §11 antagna förslaget till detaljplaneändringen för fastigheterna 2:88, 2:85 och 2:87 i Haraldsby, Södernäsområdet i Saltviks kommun, har vunnit laga kraft den 3 maj 2019.

Saltvik den 15 maj 2019

Kommunstyrelsen i Saltvik

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019