Kungörelse, beviljade lov 26 juni 2018

Publicerad 29.6.2018 10:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.7.2018 23:59

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har haft möte.

Under länken här intill kan du läsa vilka lov som beviljats av Byggnads- och miljönämnden vid mötet 26 juni 2018.

 

Denna kungörelse har även publicerats 18.5.2018 på den fysiska anslagstavlan i Nääs.

Publicerad 29.6.2018
Uppdaterad 29.6.2018