Kungörelse, beviljade lov 25 september 2018

Publicerad 28.9.2018 06:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 29.10.2018 23:59

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har haft möte.

Under länken här intill kan du läsa vilka lov som beviljats av Byggnads- och miljönämnden vid mötet 25 september 2018.

 

Denna kungörelse har även publicerats på den fysiska anslagstavlan i Nääs den 28 september 2018.

Publicerad 28.9.2018
Uppdaterad 28.9.2018