Kungörelse, beviljade lov 23 oktober 2018

Publicerad 26.10.2018 15:30

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 26.11.2018 23:59

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har haft möte.

Under länken här intill kan du läsa vilka lov som beviljats av Byggnads- och miljönämnden vid mötet 23 oktober 2018 samt vilka tjänstemannabeslut byggnadsinspektören tagit.

 

Denna kungörelse har även publicerats på den fysiska anslagstavlan i Nääs den 26 oktober 2018.

Publicerad 26.10.2018
Uppdaterad 26.10.2018