Kungörelse, beviljade lov 22 januari 2019

Publicerad 25.1.2019 08:17

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 25.2.2019 23:59

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har haft möte.

Under länken här intill kan du läsa vilka lov som beviljats av Byggnads- och miljönämnden vid mötet 22 januari 2019 samt vilka tjänstemannabeslut byggnadsinspektören tagit.

 

Denna kungörelse har även publicerats på den fysiska anslagstavlan i Nääs den 25 januari 2019..

Publicerad 25.1.2019
Uppdaterad 25.1.2019