Kungörelse, beviljade lov 12 mars 2019

Publicerad 15.3.2019 07:41

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 15.4.2019 23:59

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har haft möte.

Under länken här intill kan du läsa vilka lov som beviljats av Byggnads- och miljönämnden vid mötet 12 mars 2019 samt vilka tjänstemannabeslut byggnadsinspektören tagit.

 

Denna kungörelse har även publicerats på den fysiska anslagstavlan i Nääs den 15 mars 2019.

Publicerad 15.3.2019
Uppdaterad 15.3.2019