Kallelse: Tekniska nämnden 5 juni 2019

Publicerad 29.5.2019 15:22

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 21.6.2019 23:59

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte 5 juni 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 29.5.2019
Uppdaterad 29.5.2019