Kallelse: Tekniska nämnden 3 oktober 2018

Publicerad 28.9.2018 18:30

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 23.10.2018 23:59

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte 3 oktober 2018.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 28.9.2018
Uppdaterad 28.9.2018