Kallelse: Tekniska nämnden 10 juni 2019

Publicerad 11.6.2019 12:34

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 26.6.2019 23:59

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte 10 juni 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 11.6.2019
Uppdaterad 11.6.2019