Kallelse: Social- och omsorgsnämnden 14 februari 2019

Publicerad 7.2.2019 12:53

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 7.3.2019 23:59

Social- och omsorgsnämnden  i Saltviks kommun har möte 14 februari 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 7.2.2019
Uppdaterad 7.2.2019