Kallelse: Social- och omsorgsnämnden 11 oktober 2018

Publicerad 4.10.2018 12:45

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 1.11.2018 12:45

Social- och omsorgsnämnden  i Saltviks kommun har möte 11 oktober 2018.
Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 4.10.2018
Uppdaterad 4.10.2018