Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 14 augusti 2019

Publicerad 8.8.2019 15:17

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 29.8.2019 23:59

Skol- och bildningsnämnden i Saltviks kommun har möte 14 augusti 2019.
Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 8.8.2019
Uppdaterad 8.8.2019