Kallelse: Kommunstyrelsen 5 november 2018

Publicerad 1.11.2018 13:50

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 29.11.2018 13:50

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 5 november 2018.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 1.11.2018
Uppdaterad 1.11.2018