Kallelse: Kommunstyrelsen 24 september 2018

Publicerad 20.9.2018 14:05

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 18.10.2018 14:05

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 24 september 2018.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 20.9.2018
Uppdaterad 20.9.2018