Kallelse: Kommunstyrelsen 20 maj 2019

Publicerad 16.5.2019 13:35

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 13.6.2019 13:35

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 20 maj 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 16.5.2019
Uppdaterad 16.5.2019