Kallelse: Kommunstyrelsen 15 oktober 2018

Publicerad 11.10.2018 13:24

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 8.11.2018 13:24

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 15 oktober i 2018.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 11.10.2018
Uppdaterad 11.10.2018