Kallelse: Kommunstyrelsen 11 mars 2019

Publicerad 7.3.2019 17:46

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 4.4.2019 17:46

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 11 mars 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 7.3.2019
Uppdaterad 7.3.2019