Kallelse: Kommunstyrelsen 11 februari 2019

Publicerad 7.2.2019 15:05

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 7.3.2019 15:05

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 11 februari 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 7.2.2019
Uppdaterad 7.2.2019