Kallelse: Kommunstyrelsen 10 juni 2019

Publicerad 6.6.2019 16:15

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 4.7.2019 16:15

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 10 juni 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 6.6.2019
Uppdaterad 6.6.2019