Kallelse: Kommunfullmäktige 8 oktober 2018

Publicerad 3.10.2018 11:08

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 21.11.2018 11:08

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte 8 oktober 2018.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 3.10.2018
Uppdaterad 3.10.2018