Kallelse: Kommunfullmäktige 4 mars 2019

Publicerad 27.2.2019 12:44

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 10.4.2019 12:44

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte 4 mars 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 27.2.2019
Uppdaterad 27.2.2019