Kallelse: Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Publicerad 22.5.2019 12:50

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 11.7.2019 12:50

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte 27 maj 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 22.5.2019
Uppdaterad 22.5.2019