Kallelse: Kommunfullmäktige 21 januari 2019

Publicerad 16.1.2019 11:05

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 27.2.2019 11:05

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte 21 januari 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 16.1.2019
Uppdaterad 16.1.2019