Kallelse: Kommunfullmäktige 12 november 2018

Publicerad 7.11.2018 11:18

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 20.12.2018 11:18

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte 12 november 2018.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018