Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 14 maj 2019

Publicerad 9.5.2019 12:55

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.5.2019 23:59

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte 14 maj 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 9.5.2019
Uppdaterad 9.5.2019