Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 12 februari 2019

Publicerad 7.2.2019 13:07

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 1.3.2019 23:59

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte 12 februari 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 7.2.2019
Uppdaterad 7.2.2019