Byggnads- och miljönämnden 12 mars 2019

Publicerad 7.3.2019 16:05

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 29.3.2019 23:59

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte 12 mars 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

 

Denna kallelse har även kungjorts 7.3.2019 på den fysiska anslagstavlan i Nääs samt på hemsidan www.saltvik.ax.

Publicerad 7.3.2019
Uppdaterad 7.3.2019