Saltviks kommun

Detta är Saltviks kommuns elektroniska anslagstavla, där kommunala tillkännagivanden enligt lag från och med 1 juni 2018,  görs offentliga.

Tillkännagivanden görs även på kommunens fysiska anslagstavla vid kommunkansliet, Lillängs 14 i Saltvik Nääs.

Publicerad 14.12.2018 08:17

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 18 december 2018.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 4.12.2018 15:08

Social- och omsorgsnämnden i Saltviks kommun har möte 11 december 2018.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 30.11.2018 15:38

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte 5 december 2018.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 28.11.2018 10:30

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte 3 december 2018.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 23.11.2018 06:00

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har haft möte.

Publicerad 22.11.2018 13:15

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 26 november 2018.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 14.11.2018 14:00

Kommunfullmäktige i Saltvik har vid sammanträdet den 12 november 2018 § 74 fastställt deltaljplaneändring för Stenkulla Rn:r 1:10, Kvarnbo och Klockars Rn:r 1:16, Prestgården.

Publicerad 7.11.2018 11:18

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte 12 november 2018.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 13.4.2018
Uppdaterad 19.6.2018