Saltviks kommun

Detta är Saltviks kommuns elektroniska anslagstavla, där kommunala tillkännagivanden enligt lag från och med 1 juni 2018,  görs offentliga.

Tillkännagivanden görs även på kommunens fysiska anslagstavla vid kommunkansliet, Lillängs 14 i Saltvik Nääs.

Publicerad 18.6.2019 11:26

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Ålands omsorgsförbunds förbundsfullmäktige den 7 juni 2019, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland finns anslag

Publicerad 13.6.2019 13:53

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte 18 juni 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 11.6.2019 12:34

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte 10 juni 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 6.6.2019 16:15

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 10 juni 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 29.5.2019 15:22

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte 5 juni 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 22.5.2019 12:50

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte 27 maj 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 13.4.2018
Uppdaterad 19.6.2018