Saltviks kommun

Detta är Saltviks kommuns elektroniska anslagstavla, där kommunala tillkännagivanden enligt lag från och med 1 juni 2018,  görs offentliga.

Tillkännagivanden görs även på kommunens fysiska anslagstavla vid kommunkansliet, Lillängs 14 i Saltvik Nääs.

Publicerad 16.8.2019 12:59

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte 21 augusti 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 15.8.2019 15:03

Socialnämnden i Saltviks kommun har möte 22 augusti 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras

Publicerad 15.8.2019 13:47

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 19 augusti 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 15.8.2019 12:50

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte 20 augusti 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 8.8.2019 15:17

Skol- och bildningsnämnden i Saltviks kommun har möte 14 augusti 2019.
Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 13.4.2018
Uppdaterad 19.6.2018