Saltviks kommun

Detta är Saltviks kommuns elektroniska anslagstavla, där kommunala tillkännagivanden enligt lag från och med 1 juni 2018,  görs offentliga.

Tillkännagivanden görs även på kommunens fysiska anslagstavla vid kommunkansliet, Lillängs 14 i Saltvik Nääs.

Publicerad 24.4.2019 09:42

Information om Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019, se bilaga

Publicerad 18.4.2019 08:00

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har haft möte.

Publicerad 12.4.2019 16:01

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte 17 april 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 11.4.2019 15:23

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte 16 april 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 11.4.2019 09:04

Skol- och bildningsnämnden i Saltviks kommun har möte 17 april 2019.
Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 4.4.2019 16:09

Social- och omsorgsnämnden i Saltviks kommun har möte 11 april 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 3.4.2019 11:35

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte 8 april 2019.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 3.4.2019 11:05 | Uppdaterad 3.4.2019 11:11

Kommunfullmäktige i Saltvik har vid sammanträdet den 4 mars 2019 fastställt detaljplaneändringen för fastigheterna 2:88, 2:85 och 2:87, Södernäs, Haraldsby i Saltviks kommun.

Publicerad 13.4.2018
Uppdaterad 19.6.2018