Protokollet från Ålands kommunförbunds stämma 18.5.2018

Publicerad 31.5.2018 10:15

Meddelande från Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund höll ordinarie vårstämma fredagen den 18 maj. Där behandlades paragraferna 1-5 och valdes förbundsstämmans presidium för år 2018, förbundsstyrelse för perioden 2018-2019 och fastställdes bokslut med verksamhetsberättelse för år 2017, 
Protokollet justerades fredagen den 25 maj och bifogas detta meddelande till kommunernas kanslier, och finns även tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Godbyvägen 448 i Jomala i anslutning till Jomala kommunkansli
Kommunförbundet anslog det aktuella protokollet på hemsidan och på sin anslagstavla den 29 maj 2018. Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i det aktuella protokollet samma dag.

Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna an-slagstavlor , samt att hålla protokollet till allmänt påseende.
 

Magnus Sandberg
förbundsdirektör

Publicerad 31.5.2018
Uppdaterad 31.5.2018