Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund 29.6.2018 kl 13

Publicerad 20.6.2018 11:10 | Uppdaterad 20.6.2018 11:52

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 27.7.2018 11:04

Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbud

Tid

Fredagen den 29.06.2018 kl. 13.00

Plats

Jomala kommunkansli

Ärenden:

§ 22 sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 23 protokolljusterare

§ 24 godkännande av föredragningslistan

§ 25 ålands landskapsregerings kommunstrukturförslag

§ 26 yttrande med anledning av förslag till VA-plan för Åland

§ 27 yttrande med anledning av förslag till lag om tillängliga webbplatser och mobila applikationer

§ 28 hantering av föreslagen ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

§ 29 anhållan om sommmarsemester

§ 30 ärenden till kännedom

 

Håkan Lundberg, förbundsstyrelsens ordförande

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på förbundets elektroniska anslagstavla under www.kommunforbundet.ax 20.06.2018

Protokollet är framlagt till påseende vid förbundskansliet 06.07.2018.

Intygar Magnus Sandberg, förbundsdirektör

Publicerad 20.6.2018
Uppdaterad 20.6.2018