Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund är en politiskt ledd intresseorganisation med alla femton landskommuner som medlemmar. Vi är också arbetsgivarorganisation för kommuner och kommunalförbund på hela Åland.

Kommunförbundet står upp för gemensamma kommunala intressen genom att bilda opinion och driva kommunala frågor på landskapsnivå.

Vi arbetar för att påverka den åländska lagstiftningen och andra regler som berör kommunerna. Våra ståndpunkter utgår från tre centrala områden:

  • Kommunalt självbestämmande, våra medlemmar har kompetens att avgöra hur kommunen ska utvecklas.
  • Kommunernas ekonomiska utrymme ska vara stabilt och långsiktigt. Det betyder att nya uppgifter från landskapet ska kunna finansieras på annat sätt än genom höjda skatter.
  • Arbetsgivarfrågor, kommunerna ska kunna vara attraktiva arbetsgivare till rimliga kostnader.

Ålands kommunförbund talar för gemensamma intressen och driver kommunala frågor på landskapsnivå. I kommunförbundets uppdrag ingår att arbeta för utveckling och ett närmare samarbete mellan våra medlemmar.

Vi tar fram statistik och utredningar inom aktuella områden och ger därmed våra medlemmar underlag av hög kvalitet inför olika beslut.

Ålands kommunförbund utgör juridiskt sett ett kommunalförbund, vilket regleras i kommunallagens 12 kap. Kommunallagens 13 kap reglerar skilt just Ålands kommunförbund. Som för alla andra kommunalförbund bygger det på ett grundavtal mellan medlemskommunerna.

Publicerad 12.11.2018 11:30

Ålands kommunförbunds förbundsstämma hösten 2018

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund sammankallas härmed till sammanträde enligt följande:

Publicerad 12.10.2018 14:30

Protokollet från förbundsstyrelsens möte 12.10.2018 har publicerat under www.kommunforbundet.ax, och finns framlagt till påseende på förbundskansliet, Go

Publicerad 29.6.2018 15:43

Protokollet från förbundsstyrelsens möte 29.6.2018 har publicerat under www.kommunforbundet.ax, och finns framlagt till påseende på förbundskansliet, God

Publicerad 5.4.2018
Uppdaterad 17.4.2018